tel
+420 777 847 825
email
info@iregulace.cz
inteligentní systém regulace pro váš dům
 • Umíme řídit vše, co řídit jde ...
 • Zajistíme ovládání přes web a vzdálený přístup ...
 • Plně univerzální nasazení - jediným limitem jsou vaše nápady ...
 • Promyšlené vzory chování, založené na zkušenostech s předchozích projektů ...
 • Snadné přizpůsobení budoucím potřebám ...
 • Technologie Loxone, Tecomat Foxtrot, Domat

Reference

Hotel Osečná

Díky technologii Tecomat Foxtrot jsme při rekonstrukci hotelu v Osečné mohli integrovat řízení různých technologických celků budovy do jednoho centralizovaného systému, což nám navíc umožnilo jednotlivé technologie spolu logicky provázat. Po téměř ročním vývoji jsme u tohoto projektu poprvé ve větší míře použili vlastních programových knihoven a díky tomu jsme mohli naplno využít potenciál řídícího systému Tecomat Foxtrot. Realizováno je:

 • řízení kotelny, zahrnující kaskádu plynových kotlů
 • 4 směšované větve ÚT a přípravu teplé užitkové vody pro hosty a kuchyň
 • zónová regulace teploty společenských prostor
 • čipový přístupový systém – pokoje a společné prostory
 • řízení technologie hotelových pokojů  (regulace teploty, spínání zásuvkových a světelných okruhů a ventilů vody dle obsazení a přítomnosti)
 • pokročilé řízení a monitoring saunových technologií wellness centra
 • integrace vzduchotechnických jednotek Atrea
 • ovládání venkovního osvětlení a chodeb časovými plány a úrovní osvitu.

Vše se spravuje z jediné mobilní webové aplikace optimalizované pro chytré telefony, sloužící především pro vzdálený manažerský přístup nebo dohled a dále provozní části optimalizované pro PC na recepci a používané personálem hotelu.

 

Rodinný dům Vrkoslavice

Díky technologii Tecomat Foxtrot jsme v moderní novostavbě mohli integrovat řízení různých technologických celků budovy do jednoho centralizovaného systému, což nám navíc umožnilo jednotlivé technologie spolu logicky provázat. Po téměř ročním vývoji jsme u tohoto projektu poprvé ve větší míře použili vlastních programových knihoven vývojového prostředí Mosaic a díky tomu jsme mohli naplno využít potenciál řídícího systému Tecomat Foxtrot.

Integrované technologie zahrnují:

 • zónové vytápění – samozřejmostí je ekvitermní regulace podlahových topných okruhů, s možností nastavení teploty v jednotlivých místnostech pomocí webového rozhraní, včetně časových plánů, atd.
 • venkovní žaluzie – poprvé jsme zde nasadili pokročilý systém pro řízení venkovního stínění, díky vlastnímu rozšíření programových bloků systému Foxtrot. Pro ruční ovládání žaluzií jsou nasazeny sběrnicová tlačítka (v designové sadě domu), která umožňují pomocí délky stisku ovládat nejen konkrétní žaluzii (otevřít, zavřít, natočit), ale i např. ovládání všech žaluzií v dané místnosti jakýmkoliv tlačítkem v dané místnosti, příp. celém obytném celku (apartmán, patro, dům).  Dále je možné využít inteligentních funkcí, jako automatickou reakci na intenzitu světla, funkce ochrany proti poškození při silném větru nebo časové plánovače. Vzhledem k provázání s funkcemi topení a informacemi o teplotách v objektu je možné využít funkce letní stínění nebo zimní zisk nebo reagovat na aktuální stavy alarmu (EZS) – zastřeženo, odstřeženo, poplach. Samozřejmostí je ovládání všech žaluzií a funkcí z webového rozhraní.
 • větrání (vzduchotechnika) - v budově je osazena rekuperační větrací jednotka společnosti Atrea. Díky síťovému propojení Foxtrotu a vzduchotechnické jednotky (pomocí IP protokolu Modbus/TCP) je možné přímo ovládat funkce jednotky z jednotného webového rozhraní (bez nutnosti využívat samostatný web jednotky) a navíc využívat vlastní funkce jako pasivní chlazení nebo větrání při přetopení, provázanost na EZS (při zastřežení vypnutí nebo snížení výkonu vzduchotechniky), časové plány, apod.
 • inteligentní řízení světel – všechny světla a vypínače v budově (celkem 64 světel) jsou zapojeny na moduly systému Foxtrot, včetně pohybových PIR čidel. Díky tomu je možné realizovat naprosto libovolné chování každého světla a zejména přidat inteligenci. Sortiment modulů Foxtrot umožňuje ovládat libovolný typ světla – klasické, halogenové, LED, vícebarevné LED RGB/RGBW, stmívatelné – díky proudově/napěťově řiditelným Foxtrot modulům lze stmívat i např. LED světla, které tuto funkci nativně nemají. Parametry každého světla a jeho chování lze nastavovat z webu – doba do automatického zhasnutí (zapomnětlivá obsluha), barva RGB světla, rychlost náběhu/zhasnutí a intenzity stmívaných světel, atd.  Součástí inteligentního osvětlení je logicky možnost definice různých světelných scén. Uživatelsky prostřednictvím webu je možné si definovat různé světelné scény pro danou místnost. V rámci každé scény je možné nastavit jaká světla budou svítit a jejich parametry (intenzita, barva RGB, atd.).  K tomu je samozřejmě realizováno chytré ovládání pomocí fyzických vypínačů (nastavení intenzity, zhasnutí všech světel v místnosti libovolným vypínačem, přepínání světelných scén, ruční zhasnutí světla rozsvíceného pohybovým čidlem, atd.).  Samozřejmostí jsou funkce centrálního zhasnutí, simulace přítomnosti, reakce na stavy alarmu objektu, časové plány nebo automatická reakce na intenzitu denního světla pro venkovní osvětlení.
 • řízení wellness – díky univerzálnosti Foxtrotu jsme do centrálního řízení mohli zahrnout technologie wellness centra od různých výrobců, jako jsou saunová kamna, infra-kabina, vytápění lavic či ovládání infrazářičů ve venkovních prostorech wellnessu. Vzhledem k této integraci je pak možné celé wellness centrum aktivovat jedním tlačítkem z webu tak, aby např. v době vašeho příjezdu domů byla sauna natopená, automaticky spouštět venkovní topidla dle aktuální teploty nebo nastavit automatické vypnutí.
 • EZS / alarm – opět vzhledem k univerzálnost Foxtrotu bylo možné realizovat jednoduchý zabezpečovací systém budovy. Navíc pohybová čidla určené pro zabezpečení je možné využít i pro ovládání světel.

 

Detoa – továrna na dřevěné hračky

Náhrada 20-let starého systému regulace vytápění řídícím systémem Tecomat Foxtrot. V systému je integrováno nadřazené ovládání plynového kotle a dvou dřevokotlů o výkonech 1000 kW (povolení chodu, vyhodnocení poruchových stavů, bezpečnost kotelen), řízení vzduchotechnických jednotek v kotelnách a výrobních prostorách a kompletní regulace vytápění ve všech objektech továrny. Obsluha celého systému je realizována prostřednictvím přehledného webového rozhraní.

 

Rodinný dům Liberec

S použitím technologie Tecomat Foxtrot jsme v tomto domě integrovali řízení dvojice tepelných čerpadel Stiebel-Eltron, tří rekuperačních vzduchotechnických jednotek ATREA (komunikační protokol Modbus/TCP), kompletní systém vytápění a chlazení, řízení světel, a komunikaci s EZS Jablotron JA-100. Vše lze komfortně ovládat z webové mobilní aplikace, kterou jsme navrhli přesně na míru tomuto řešení.

 

Technologické centrum ATOTECH CZ a.s. – Jablonec nad Nisou

V rámci rekonstrukce vývojového a technologického centra společnosti Atotech, zabývající se průmyslovou chemií jsme na technologii DOMAT realizovali jednotný řídící systém budovy zahrnující tyto technologické celky:

 • kotelna – kaskáda plynových kotlů Termona, několik směšovaných větví, příprava TUV), včetně řízení prostředí
 • vzduchotechnika pro vývojové laboratoře – kompletní řízení přívodních a odtahových VZT jednotek (výrobce VTS), včetně spojitého řízení motorů (8kW) pomocí frekvenčních měničů, bezpečnostních funkcí a teplotních ochran. Ovládání odtahu přímo z panelu jednotlivých digestoří (součtem požadavků), včetně vzduchotechnických klapek
 • vzduchotechnika pro galvanizovnu – kompletní řízení přívodní VZT jednotky a odtahové čističky (pračky) vzduchu – zahrnující ovládání a logiku vodního filtru – čerpadla, hlídání hladiny vody, motory řízené FM. Automatická úprava výkonu VZT na základě otevřených oken a měření diferenčními manostaty.
 • měření spotřeby energie – odečítání skupiny elektroměrů protokolem EN 62056-21
 • ostatní – zónová regulace vybraných místností pomocí pokojových regulátorů, ovládání vstupní vzduchové clony, komunikace se systémem klimatizace (Modbus/RTU)

 

Soukromá klinika – přestavba vilového domu, Praha

V rámci přestavby a kompletní rekonstrukce vilového domu na soukromou lékařskou praxi a bytové jednotky jsme realizovali systém řízení (DOMAT) kotelny, zahrnující tepelná čerpadla Viessmann, akumulační nádrže IZT, TUV a 5 topných okruhů (včetně podlahových topení), řízených ekvitermně. Systém zahrnuje zónovou regulaci jednotlivých místností s možností nastavení teploty (a časových plánů) přes webové rozhraní nebo pomocí pokojových ovladačů.

Dále je pomocí technologie MaR realizován systém vzduchotechniky pro operační sály zajišťující větrání dle specifických parametrů (průtok, vlhkost, teplota, ochranné laminární pole). Systém integruje 2 vzduchotechnické jednotky (ATREA a Robatherm), zvlhčovače vzduchu CondiAir a regulátory průtoku vzduchu TROX, klimatizační jednotky LG.

 

RD Liberec – Ještěd

Téměř učebnicová ukázka nasazení inteligentního systému měření a regulace v rodinném domě. Pomocí systému DOMAT zde integrujeme tepelné čerpadlo, vzduchotechnickou rekuperační jednotku, zónovou regulaci jednotlivých místností (ovládanou přes web). Vytápění regulováno dle ekvitermní křivky, s možností časových plánů. Dále jsou do systému integrovány žaluzie (ovládané lokálními tlačítky, centrálně, dle regulačních schémat, či povětrnostních podmínek – čidlo rychlosti větru).

 

Kompex budov – Základní škola Desná

Kompletní řízení vytápění a VZT několika budov. Systém zahrnuje ovládání směšovacích větví, čerpadlových skupin, vzduchotechnických jednotek v zázemí a tělocvičnách. V rámci projektu došlo k optimalizaci ekviterm a výraznému zvýšení komfortu a předpokládaným velkým dopadem na šetření energiemi. Původně analogový systém řízení VZT jednotek DUPLEX ATREA byl rozšířen o digitální řízení a připojen do centrálního systému MAR.

 

Nová budova společnosti Bikers Crown

Novostavba administrativní a technické budovy. Veškeré části MAR byly zpracováný v PD. Systém MAR ovládá kompletní technologie TZB (vytápění, tepelná čerpadla, plynové kotle, vzduchotechnické jednotky, klimatizace). V rámci projektu dochází k optimalizaci výběru zdroje, k efektivnímu využití tepelných čerpadel pro podlahové vytápění a VZT. Celý systém je opatřen velkou řadou bezpečnostních ochraných a kontrolních čidel. Všechny chybové stavy jsou signalozovány správci budovy. Teploty v jednotlivých místnostech mají své vlastní časové programy.

 

Pasivní dům Polevsko

Kompletní regulace akumulační nádrže IZT (nahrazení regulace dodávané výrobcem), včetně realizace systému inteligentního využití přebytků z fotovoltaické elektrárny na ohřev teplé vody v nádrži IZT – zelený bonus.  Řídící část realizována čistě na technologii DOMAT. Samozřejmostí je webové rozhraní a možnost monitoringu a servisních zásahů (upgrade softwaru, apod.) na dálku díky zaintegrovanému VPN routeru.

 

RD Liberec 1

Tento objekt je využívá kombinovené zdroje od solárních termických kolektorů, solárních fotovoltaických panelů, tepovodní vložky, čerpadel vzduch voda až přes větrnou elektrárnu a energii získanou ze země. Všechny energie jsou díky velmi promyšlené regulaci využívány a ukládány s co největší efektivností do nádrží IZT. Pro uskladnění energie slouží dvě akumulační nádrže, mezi kterými lze energii i přečerpávat. Dům je vytápěn pomocí podlahového topení a komfort jednotlivých místností zvyšuje separátní nastavení teplot pro všechny místnosti zlášť. Pro určení výkonnosti fotovoltaické elektrárny FVE slouží digitální měření, které zasílá všechny data do regulace. Veškeré parametry regulace lze měnit přes webové rozhraní a to i vzdáleně.

 

RD Liberec 2

Tento objekt je běžný RD využívající trivalentní nádrž (1000l) s prútočným výměník TUV. Dům je vytápěn kombinací radiátorů a podlahových topení. Směšování probíhá na základě dvou ekvitermních křivek (radiátory a podlahovky). Nádrž obsahuje průtočný výměník pro solární systém. Na domě jsou instalovány čtyři solární termické kolektory a v obývací místnosti je krbová vložka s výměníkem s výkonem cca 15KW. Jednotlivé zdroje jsou využívany dle priorit. Samozřejmostí je blokování el. patron v případě využití energie z krbu či solárních panelů. Místnosti jsou vytápěny dle vlastních teplotních programů.

 

Chata Máchovo jezero

Nepravidelně obývaný objekt vytápění pomocí trivalentní nádrže IZT (1000l)- zdrojem jsou velká krbová krbová kamna, elektrické patrony, příprava na solární panely. Teploty jsou nastavovány pro každou místnost zvlášť.  Systém měření a regulace komunikuje s elektronickým zabezpečovacím systémem EZS – tak, že veškeré alarmové stavy jsou přenášeny promocí SMS do sítě GSM.

 

Penzion na Soušské přehradě

Systém MAR ovládá inteligentní natápění dvou nádrží IZT (950l a 300l). Nádrž jsou natápěny elektřinou / velkými krbovými kamny s teplovodní vložkou. Cíl natápění určuje algoritmus priority natápění TUV. Obejtk je připojen k internetové lince a všechny alarmové stavy jako zámrz, přehřátí jsou přenášeny pomocí emailových zpráv. Systém je zálohován 1500Ah UPS. Místnosti jsou vytápěny radiátory – každou místnost lze ovládat zvlášť (na radíátorech jsou umístěné elektrické termopohony).

 

RD Jablonec nad Nisou

Systém MAR ovládá nabíjení akumulační nádrže (600l). Nádrž je natápěna kombinací malého tepelného čerpadla a elektrických patron. Do systému je integrováno ovládání vzduchotechniky ATREA, řízení bazénové technologie( vytápění bazénu a bazénové místnosti). Místnosti jsou vytápěny podlahovým topením. Teplota a program vytápění je nastavován pro každou místnost zvlášť. V koupelnách lze na léto blokovat podlahové vytápění a nechat pouze žebříčky. Nádrž je natápěna ekvitermě (není požadavek na řízení teploty TUV). Mar taktéž ovládá cirkulační čerpadlo TUV

 

RD Rádlo – ukázkový

Jedná se o klasický RD ve kterém testujeme integraci velkého množství technologií. Zásobníkem tepla je trivalentní nádrž IZT ATREA (960l) , která je nabíjena velkou teplovodní vložkou o celkovém výkonu 18KW (15KW do vody), 6 solárními termickými panely, elektrickými patronami. Tato energie je distribuována do bazénu, do podlahových topení ( teplota místností je řízena odděleně), do teplovzdušné rekuperační jednotky ATREA. Systém MAR kromě ovládání kompletního nakládání s energiemi také řídí, otevírání vrat, garáží, vchodových dveří, intergrována je komunikace s EZS Jablotron. Další důležitou výhodou je řízení “inteligentní zahrady” v tento okamžik je ovládána technologie bazénu, čerpadlo závlahové. V domě je zároveň ovládáno několik světel, které je možné rozsvítit při poplachu EZS a zároveň je možné simulovat přítomnos osob v opuštěném objektu. V případě, že si zapomenete klíče, stačí se připojit ke své  WiFi z libobolného telefonu a otevřít si garážová vrata nebo vchodové dveře. Pro zvýšení komfortu je kompletně ovládán systém VZT -  reaguje např na přetopení obývací místnosti krbovou vložkou.

 

Další informace budou doplněny.